Правен речник

 

 

Сервитут - Право (ограничено вещно) признато от закона за използване на чужд/и имот/и. Право да преминаваш през чужд/и недвижим/и имот/и, за да се осигури достъп до собствен имот.

 

Суперфиция - Самостоятелно вещно право да се построи сграда в чужд недвижим имот. След извършване на строеж, правото на строеж включва в себе си правото на собственост върху сградата и правото да се държи тя в чуждия имот, както и да се ползва земята.

 

Материален интерес - е търсената сума, стойност на веща.