За извършване на нотариално завещание, при издаване на препис на обявено саморъчно завещание, за изпълнение на завещание.

 

Определен материален интерес :

лева

 

 

Нотариална такса: лева

(виж в Тарифата по-долу)

 

Нотариална такса: лева с ДДС!

 

Тарифа нотариус - изчисляване на нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност:

 

 • изчисляване на нотариални такси според удостоверявания материален интерес.
 •  

 • за удостоверяване на датата и подписите на договори
 •  

 • за удостоверяване на едностранни изявления с определен материален интерес и такива подлежащи на вписване.
 •  

 • за извършване на нотариално завещание, при издаване на препис на обявено саморъчно завещание, за изпълнение на завещание.
 •  

 • за извършване на протест, за приемане на съхранение на документи и книжа с определен материален интерес.
 •  

 • за удостоверяване съдържанието на частни документи с определен материален интерес.
 •  

 • за удостоверяване на датата и подписите на договори с определен материален интерес.
 •  

 • за извършване на обстоятелствена проверка, както и за удостоверяване на датата и подписите на договори за прехвърляне на собствеността върху моторни превозни средства.
 •  

  Повече информация за такси:

   

 • Тарифа нотариус