Завеждане на заповед за незабавно изпълнение (най-често при кредити - заповед по чл. 410 или чл. 417 от Гражданския процесуален кодекс /ГПК/).

 

 

Попълнете само цената на иска (търсен интерес) :

лева

Таксата е: лева

(виж в Тарифа за таксите по-долу)

 

Държавна такса за съда - изчисляване на такси за:

 

 • завеждане на гражданско дело в съда (за парични задължения).
 •  

 • завеждане на заповед за незабавно изпълнение (най-често при кредити - заповед по чл. 410 или чл. 417 от Гражданския процесуален кодекс /ГПК/).
 •  

 • събиране на парично задължение от държавен съдебен изпълнител.
 •  

  Повече информация за такси:

   

 • Тарифа за таксите
 •  

  Какво е заповед по чл. 410 или чл. 417 ГПК?

 • Натисини ТУК за: Заповедно производство