Такса при събиране на парично задължение от държавен съдебен изпълнител.

 

Събрана сума от ДСИ :

лева

 

 

Таксата е: лева

(виж в Тарифата по-долу)

 

Таксата е: лева с ДДС!

 

Държавна такса за съда - изчисляване на такси за:

 

 • завеждане на гражданско дело в съда (за парични задължения).
 •  

 • завеждане на заповед за незабавно изпълнение (най-често при кредити - заповед по чл. 410 или чл. 417 от Гражданския процесуален кодекс /ГПК/).
 •  

 • събиране на парично задължение от държавен съдебен изпълнител.
 •  

  Повече информация за такси:

   

 • Тарифа за таксите